Blackjack historia

Blackjack är ett ursprungligen amerikanskt kortspel som spelas på casinon över hela världen. Bland annat på Nevadas casinon kallas spelet även för 21, vilket syftar på den vinnande handen i spelet. Idag spelas det vid specialdesignade bord där en anställd dealer delar ut korten och upp till åtta spelare kan delta.

Ursprunget

Uppgifter om hur gammalt spelet är varierar mellan olika källor, men skillnaderna i uppgifterna om ålder på spelet kan också bero på att det spel vi idag kallar Blackjack eller 21 är en utveckling av ett äldre spel där målet var att uppnå 31. Författaren Miguel Cervantes nämner det spanska spelet 31 i en text från 1570 och det finns referenser till spelet även under 1400-talet. Enligt en svensk sajt är spelet ungefär 400 år gammalt, men reglerna har under århundradena varierat och därför blir tidsbestämningen något oklar. Alla olika källor verkar däremot vara överens om att en av de tidigaste indikationerna på att spelet finns är just omnämnandet hos Miguel Cervantes.

Utveckling

Spelet blev populärt i Frankrike under 1700-talet och följaktligen kallas det ibland för Vingt-et-un, som betyder tjugoett på franska. När Nordamerika koloniserades följde spelet med över med de franska kolonisatörerna. Reglerna varierade genom historien, men någonstans runt första världskriget betalades det en extra bonus om man uppnådde 21 genom att kombinera spader ess med någon av de två svarta knektarna. Handen kallades Blackjack (svart knekt om man översätter de engelska orden) och så småningom ersatte det namnet 21 som benämning på spelet.

Vägen in på casinot

Under 1800-talet förbjöds Blackjack i USA. I ett försök att motarbeta brottslighet och andra problem man hade vid den tiden förbjöds många casinospel, men mitt under en annan förbudsperiod – när det bland annat var förbjudet att tillverka, transportera, importera och sälja alkohol i USA – kommer spelet tillbaka. 1931 får man tillåtelse att erbjuda lagligt spel av Blackjack på casinon i Las Vegas. När spelet blev alltmer populärt började det också skrivas böcker om olika strategier för att vinna mot casinot. När boken "Beat the Dealer" släpptes 1962 blev casinona först så oroliga att de ändrade reglerna för Blackjack just för att undvika att någon utnyttjade tipsen i boken, men snart insåg man att man måste vara både spelintresserad och matematiker för att kunna ta till sig kunskaperna i boken och man gick tillbaka till de regler som tidigare gällde.

Mellan åren 1960 och 1980 var Blackjack det mest populära spelet på casino. Under 1990-talet var det ett antal incidenter där korträknande och annat fusk gav stora vinster på Blackjack, vilket fick casinon att införa olika övervakningssystem för att motarbeta fusket. Idag används flera kortlekar som blandas så ofta att korträknande är meningslöst. Oavsett vad spelet kallats har målet varit att uppnå en viss summa, 31 eller så småningom 21 genom att dra kort ur leken. De lägre korten har sitt nominella värde, de klädda korten (knekt, dam och kung) är värda tio medan esset kan vara värt ett eller elva – spelaren väljer vilket av värdena som bäst gynnar handen.